Vlastimil Vondruška

Počet zobrazení na stránce:

Znamení rožmberské růže
 
Historický detektivní román, který se odehrává v Čechách za vlády Přemysla Otakara II., je další knihou z volného cyklu Hříšní lidé Království českého.
Život ve staletích - 12. století
 
Zajímavá bohatě ilustrovaná publikace, která představuje každodenní život všech společenských vrstev v českých zemích ve 12. stol., v tzv. době knížecí.
Život ve staletích - 13. století
 
Bohatě ilustrovaná publikace zachycuje život šlechticů i běžných lidí v období rané gotiky.
Život ve staletích - 14. století
 
Do přehledných tematických celků uspořádaný popis každodenního života společnosti vrcholného středověku v českých zemích - příroda, lidé, sídla a stavby, náboženství a víra, odívání, stravování, zemědělství, řemesla, obchod, vzdělanost, kultura atd.
Život ve staletích - 15. století
 
Příručka popisuje každodenní život v českých zemích v průběhu 15. století.

<<<12345>>>