Klub přátel Místo Knih

Klub přátel MK sdružuje zájemce o e-knihy, kteří nemají dostatek odborných znalostí (event. času či odvahy), aby si potřebné zdroje sami na internetu vyhledali, případně konvertovali do potřebného formátu. V tomto směru jim klub poskytuje asistenční službu.
 

Víme o všech e-knihách, které lze na internetu sehnat. V současné době evidujeme aktivní odkazy na 7.569 titulů ve 12.819 formátových verzích. Nefunkční odkazy průběžně nahrazujeme. Co nenajdete u nás, jinde nehledejte :o)
 

Klub má Česko - Slovenskou působnost. Své služby poskytuje také občanům těchto zemí pobývajícím dlouhodobě v zahraničí.
 

Komu je (není) klub určen

Typickým členem klubu je milovník literatury (zpravidla středního či vyššího věku, bez hlubších počítačových a jazykových znalostí), který dostal čtečku elektronických knih a po prvotním nadšení zjistil, že nemá co číst (nebo alespoň ne to, co ho zajímá). Těmto lidem dokážeme významně pomoci.
 

Klub není určen pro zkušené uživatele internetu, pro lidi, kteří pouze hledají zdroje pro masivní stahování, či pro osoby, které nehodlají dodržovat platnou legislativu.
 

Žádost o členství

Pokud máte o členství zájem, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a uveďte, zda vás může někdo ze stávajících členů klubu doporučit (případně čím můžete být klubu užiteční).
 

Právní náležitosti

Klub přátel Místo Knih (zkr. KpMK) je společností (dle zákona 89/2012 Sb. ČR, § 2716 a dále) přátel se zájmem o e-knihy. Klub nevyvíjí žádnou obchodní ani hospodářskou činnost. Jedinou náplní jeho činnosti je osvěta, rozvíjení přátelských vztahů a uspokojení potřeb svých členů.
 

Členové klubu se aktivně zajímají o dění na internetu a vzájemně si vyměňují názory, zkušenosti a odkazy na soubory a stránky, jež souvisí s předmětem jejich zájmu. Pro tuto činnost jim klub vytváří technické a personální zázemí. Na jeho provoz členové přispívají formou členských příspěvků.
 

Klub nevytváří žádné nelegální soubory a ani je neumisťuje na žádná veřejně přístupná úložiště. Rovněž na tomto webu se nenachází žádný soubor, jenž by byl v rozporu se zákonem, a ani žádné volně přístupné odkazy na nelegální e-booky. Uvedené seznamy pouze vypovídají o tom, že někdo takovýto soubor někde našel a my na něj známe link.