Jiří Matyskiewicz

Kronika konce světa

Sci-fi příběh o konci naší civilizace, a to vinou neznámé nemoci, která během několika dní téměř vymýtí celé lidstvo.


Autor se pokusil vykreslit budoucnost zbytku lidstva, které se musí vyrovnat s událostí, že téměř všechny technické vymoženosti vyspělé civilizace rázem zmizely; ulice (příběh je umístěn do Brna) jsou plné mrtvol a ti, co přežili, mají jen to, co zbylo v opuštěných obchodech, bytech a ulicích. To vše se čtenář dozvídá prostřednictvím deníku, který si vede ústřední postava - mladý muž, který je vůči Nemoci imunní. Příběh pokračuje jeho setkáním s několika málo dalšími živými a líčí jejich obavy ze vzrůstajícího nebezpečí, které nyní hrozí nejen od naprosto zdravé zvěře, ale i od tvořících se gangů násilníků v blízkých i vzdálenějších oblastech. V mnohém děj evokuje podobný knižní příběh - Den Trifidů; autor si je této podobnosti vědom a sám vkládá tuto myšlenku do slov hlavní postavy. Děj pak dramaticky graduje ve střet mezi jednotlivými bojůvkami, aby pak na chvíli nastal klid zbraní, který na úplný závěr vyústí do situace, kdy je na čtenáři, aby si příběh sám dotvořil.

 


 

 

kvalita: 1
 
velikost: 0,8 MB
 
Verze: 92448
kvalita: 1
 
velikost: 1,0 MB
 
Verze: 92449