Jaromír Jindra

Sny umírají s králi

Historický román z období počátku 14. století, kdy vraždou Václava III. končí v českých zemích vláda Přemyslovců.


Série: Lucemburská sága 1.
V r. 1306 byl v Olomouci zavražděn český král Václav III., tím vymřel po meči vládnoucí rod Přemyslovců. Proč a kým byl zavražděn? Jeho smrt přináší do zemí Koruny české chaos a nestabilitu. V r. 1307 se dostává na trůn Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny. Nespokojená česká šlechta hledá způsob, kterým by jeho vládu, pokud možno, legálně ukončila. Řešením má být sňatek Elišky Přemyslovny, sestry Anny a Václava III. Eliška stojí před rozhodnutím, které ovlivní vývoj v Čechách. Cítí povinnost vůči svým předkům. Obětuje lásku k Čeňkovi z Libořez, přízeň sestry Anny a provdá se za čtrnáctiletého Jana Lucemburského. Historické postavy a události jsou autorem zpracovány tak, že čtenář získává pocit sounáležitosti s jejich osudy. Kniha obsahuje poznámky k jednotlivým historickým údajům.

 


 

 

kvalita: 1
 
velikost: 0,5 MB
 
Verze: 92436
kvalita: 1
 
velikost: 0,6 MB
 
Verze: 92437