Jiří Kovařík

Války pro víru (1526–1588)

Rozhodující pozemní a námořní bitvy 16. století. Životní osudy významných vojevůdců tohoto období.


Série: Bitvy a osudy válečníků 1.
Známý český historik, které se dlouhodobě zaobírá dějinami válek, popisuje příčiny a především průběh významných střetů, které se odehrály v Evropě během 16. století; bitva u Moháče roku 1526, obležení Malty Turky v roce 1565, náboženské války ve Francii, vítězství křesťanských zemí nad Turky v námořní bitvě u Lepanta roku 1571 nebo porážku "nepřemožitelné" španělské Armady v roce 1588. Můžeme se také seznámit s životní dráhou různých vojevůdců i panovníků (Ludvík Jagellonský, vévoda z Alby, Ch. Barbarossa atd.). Autor věnuje pozornost rovněž výzbroji, výstroji i taktice tehdejších ozbrojených sil.

 


 

 

kvalita: 1
 
velikost: 6,6 MB
 
Verze: 92435