Robert Liparulo

13. kmen

Napínavý fantaskní thriller s mystickými kořeny v dávné minulosti a stínem, který tato minulost vrhá do naší, vědě se klanící současnosti.


Jagger Baird pracuje jako ochranka na archeologickém nalezišti pod Mojžíšovou horou, považovanou za biblickou horu Sinaj. Tento komplikovaný muž, který má díky jistým osobním tragédiím své vlastní nevyřízené účty s Bohem, objeví tajemství záhadného společenstva zvaného třináctý kmen. Historicky sahají osudy kmene až o tři a půl tisíce let zpět, kdy bylo čtyřicet Izraelitů prokleto za hříchy svého národa a musí proto stále kráčet světem. Své vykoupení z prokletí se snaží řešit po svém. Jejich cestou je trestat po celém světě viníky, kteří nebyli za své zločiny odsouzeni ani potrestáni. Ale jejich plány jsou bohužel mnohem temnější a katastrofičtější. Jagger Baird se bude muset ve složité situaci zorientovat a pomoci šílené plány třináctého kmene ukončit a zároveň projít svou vlastní bolestnou očistou.

 


 

 

kvalita: 1
 
velikost: 0,7 MB
 
Verze: 91674
kvalita: 1
 
velikost: 0,6 MB
 
Verze: 91675
kvalita: 1
 
velikost: 0,7 MB
 
Verze: 91676