Douglas Murray

Podivná smrt Evropy

Práce popisuje příchod přistěhovalců z Asie a Afriky do zemí západní Evropy po druhé světové válce. Zaobírá se vztahy mezi imigranty a většinovou společností. Monografie se snaží zpochybnit ekonomický, demografický a kulturní přínos příchozích z muslimských zemí pro evropské státy. Důležitá pozornost je věnována nedávné migrační krizi a snahám evropských politických špiček o její řešení. Autor se zabývá také postojem zemí Visegrádské čtyřky k tomuto problému. Závěr se pokouší nastínit budoucnost Evropy.

 


 

 

kvalita: 1
 
velikost: 0,6 MB
 
Verze: 91199
kvalita: 1
 
velikost: 0,3 MB
 
Verze: 91200