Jaroslava Černá

Anežka a král

Počátkem roku 1252 mladý Přemysl Otakar II. pojal za svou choť téměř o třicet let starší Markétu Babenberskou a tímto diplomatickým sňatkem se zároveň pokusil upevnit postavení českého království na evropském kontinentu. Markétina dvorní dáma Anežka z Kuenringu je na hradě v rakouském Hainburgu při svatebním obřadu svědkem toho, jak k oltáři kráčí nesourodá dvojice: "Dvacetiletý mladík plný síly a kypící zdravím... a stará vyhaslá žena ve věku jeho matky." Ještě během probíhající hostiny si však Anežka bolestně uvědomí, že se do muže své paní beznadějně zamilovala. "Pořád ho měla před očima" a "celý den nedokázala myslet na nic jiného než na oduševnělou tvář a celým svým srdcem toužila krále více poznat." Anežka je půvabnou dívkou z jednoho mocného rakouského rodu a i když je svým novým citem nejdříve zaskočena a ze všech sil se mu brání, brzy zjistí, že mu nemůže odolat. Mezi ní a králem se brzy vytvoří vášnivý, mnohdy však i strastiplný intimní vztah, který trvá i v době druhého Přemyslova manželství a definitivně zaniká až jeho tragickou smrtí v bitvě na Moravském poli.

 

kvalita: 1
 
velikost: 1,1 MB
 
Verze: 59857
kvalita: 1
 
velikost: 1,0 MB
 
Verze: 59858