Ludmila Vaňková

Dítě z Apulie

Série: Zrození království 4. Nový historický román zachycuje významné události v českých zemích i Evropě za císaře Fridricha II., nazývaného Dítě z Apulie. Při budování své středomořské říše měl za Alpami silného a věrného spojence v českém králi Přemyslovi a velice si přál získat ruku jeho dcery Anežky České. Ale ani obnovení Jeruzalémského království, ovládnutí Itálie a vybudování velkého loďstva nezmohly nic proti zlým intrikám, které sňatek zmařily a Anežku přivedly na cestu světice.
(Zdroj: DatabazeKnih.cz)

 

kvalita: 1
 
velikost: 2,6 MB
 
Verze: 59793