Vlastimil Vondruška

Husitská epopej III

Ve třetí části sedmidílné ságy prožívají Čechy a v nich rodina Prokopů úpadek země v poslední fázi husitských bouří.


Série: Husitská epopej (3)
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví ne úprosný osud proti sobě.
Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1440. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.
(Zdroj: DatabazeKnih.cz)

 


 

středověk   # husité  

 

kvalita: 1
 
velikost: 1,1 MB
 
Verze: 58421
kvalita: 1
 
velikost: 1,2 MB
 
Verze: 58422
kvalita: 1
 
velikost: 2,0 MB
 
Verze: 58556