Vlastimil Vondruška

Husitská epopej II

Druhá kniha historického eposu z dob husitství se odehrává v prvních 10 letech po násilné smrti Jana Husa.


Série: Husitská epopej (2)
Druhý díl se odehrává vletech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky.
(Zdroj: DatabazeKnih.cz)

 


 

středověk   # husité  

 

kvalita: 1
 
velikost: 0,9 MB
 
Verze: 58403
kvalita: 1
 
velikost: 0,5 MB
 
Verze: 58404
kvalita: 1
 
velikost: 2,3 MB
 
Verze: 58555