Karel Pichlík

Českoslovenští legionáři (1914-1920)


V této poutavě napsané publikaci mají čtenáři poprvé možnost seznámit se s dramatickými osudy československého dobrovolnického vojska na všech frontách, kde čs. legie bojovaly - v Rusku, Itálii i ve Francii. Rozhodující částí legionářských jednotek se stali někdejší příslušníci rakouskou uherské armády, čeští a slovenští vojáci, kteří byli zajati v Rusku, Srbsku a Itálii. Kniha se soustřeďuje i na složitý duchovní přerod těchto lidí, kteří poznali hrůzy války, a přesto se odhodlali jít znovu dobrovolně na frontu. Autoři popisují proces formování národně-revolučního vojska od malých jednotek prvních nadšenců až k vybudování téměř stotisícové armády, jejíž účast ve válce se stala jedním z hlavních předpokladů vzniku samostatného Československa. Nechybí ani vylíčení obdivuhodné sibiřské anabáze ruských legií a účasti legionářů z Francie a Itálie v bojích o Slovensko.
(Zdroj: DatabazeKnih.cz)

 


 

 

kvalita: 2
 
velikost: 3,4 MB
 
Verze: 56961