Simon Scarrow

Vítězství orla

Druhá část série historických románů, které pojednávají o tažení římských legií do Británie, jež se uskutečnilo na počátku prvního tisíciletí (43 n.l.).


Série: Cato (2)
Za panování císaře Claudia vstupují římská vojska na britskou půdu, aby dobyla nové území a prohlásila ho za svou další provincii. Ve středu autorovy pozornosti jsou stejně jako v první části dva příslušníci druhé legie, centurion Macro a option Cato, kteří se této výpravy účastní. Scarrow popisuje velké bitvy, drobné šarvátky i ostatní nelítostné souboje, v nichž se mezi sebou utkaly expanzivní jednotky s domácími nepřátelskými kmeny. Zmiňuje se ale také o spiknutí, do něhož byli zapleteni představitelé z nejvyšších špiček římské společnosti, a to jak z armádní, tak i civilní sféry. Smyslem plánu bylo odstranit samotného Claudia a poté převzít vládu nad celou říší. Mělo k němu dojít v době, kdy Claudius odjel osobně navštívit a povzbudit svá vojska přímo do Británie. Vojáci Macro a Cato, podporováni svým velitelem Vespasianem, byť ve značné časové tísni, se však pokusí tomuto vražednému útoku zabránit.

 


 

 

kvalita: 2
 
velikost: 1,6 MB
 
Verze: 3494
kvalita: 1
 
velikost: 1,1 MB
 
Verze: 92706
kvalita: 1
 
velikost: 1,0 MB
 
Verze: 92707