Počet zobrazení na stránce:

Jak přežít v extrémních podmínkách - Peter Darman
 
Příručka radí čtenářům, jak se vyrovnat s mimořádně náročnými přírodními podmínkami.
Život ve staletích - 15. století - Vlastimil Vondruška
 
Příručka popisuje každodenní život v českých zemích v průběhu 15. století.
Život ve staletích - 14. století - Vlastimil Vondruška
 
Do přehledných tematických celků uspořádaný popis každodenního života společnosti vrcholného středověku v českých zemích - příroda, lidé, sídla a stavby, náboženství a víra, odívání, stravování, zemědělství, řemesla, obchod, vzdělanost, kultura atd.
Co nám chybí - Jiří Janča
 
Kniha podává informace o kovových a nekovových prvcích a vitamínech důležitých pro lidské tělo.
Tři svíce za budoucnost - Václav Cílek
 
Soubor úvah a esejů českých vědců, ekonomů, filozofů i dalších autorů, kteří se zamýšlejí nad rizikem kolapsu globální civilizace i způsobech, jak hrozící krizi překonat.
Jak to vidí Václav Cílek - Václav Cílek
 
Rozhlasové rozhovory s geologem, klimatologem, filosofem a originálním myslitelem Václavem Cílkem.
Psychologie výslechu - Joža Spurný
 
Příklady uplatnění forenzní psychologie ve výslechové praxi.
Breviář pozitivní anarchie - Vlastimil Vondruška
 
Soubor úvah populárního spisovatele Vladimíra Vondrušky, ve kterém představuje své politické názory a komentáře k aktuálním společenským tématům.
Na rozhraní - Krize a proměny současného světa - Miroslav Bárta
 
Po knize Povaha změny, v němž se kolektiv odborníků zamýšlí nad palčivými otázkami současné doby, připravili editoři další titul se stávajícími i novými spoluautory.
Jak prokouknout druhé lidi - Joe Navarro
 
Zvláštní agent FBI Joe Navarro v této knize učí schopnosti číst v lidech neboli umění úspěšně prohlédnout lidi - rozpoznat, dekódovat a využít neverbální chování k předvídání lidského chování.
Jak poznat, když vám někdo lže - Joe Navarro
 
Přehled více než 200 nejčastějších příznaků lhaní, náznaků podvodného chování, zatajování informací apod.
Kolaps neznamená konec - Miroslav Bárta
 
Knižní rozhovor novináře Tomáše Turečka s egyptologem a archeologem Miroslavem Bártou, nynějším ředitelem Českého egyptologického ústavu FF UK.
Nahá opice - Desmond Morris
 
Duchaplná studie anglického zoologa zkoumá člověka jako živočišný druh.
Mechanismus sekt - Jean-Marie Abgrall
 
Seznámení s charakteristickými rysy sektářství.
Sex a represe v divošské společnosti - Bronislaw Malinowski
 
Antropologická studie z roku 1927 popisuje rozdílnost melanéské a evropské kultury, která se výrazně projevuje v přístupu k sexualitě, represích a komplexech.

<<<12>>>